CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shakedown limits in three-dimensional wheel-rail rolling-sliding contacts

Ajay Kapoor ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Francis Franklin
Proceedings of the Eighth International Fatigue Congress (FATIGUE 2002) in Stockholm, Sweden, June 3-7, 2002 (Editor A. Blom), Higher Education Press, U.K. p. 1365-1372. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur