CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-material rail development to prevent rolling contact fatigue and to reduce noise levels in curved rail track

Martin Hiensch ; Ajay Kapoor ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Francis Franklin
Proceedings of the World Congress on Railway Research in Cologne, Germany, November 25-29, 2001 Vol. Published on CD-ROM (2001), p. 16.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur