CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for prediction of fatigue crack initiation in railway rails

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Sixth International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture (6th ICB/MF&F) in Lisboa, Portugal, June 25-28, 2001 (Editor M.M. Freitas), Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal p. 477-484. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur