CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance influencing factors in maritime operations

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
The Human Element in Container Shipping, edited by Burkhard Lemper, Thomas Pawlik & Susanne Neumann (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-27. Senast ändrad 2012-08-27.
CPL Pubid: 162591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Developing a Value Proposition of Maritime Ergonomics