CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of conditions for initiation of cracks in the heads of railway rails due to rolling contact fatigue

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Seventh International Fatigue Congress (FATIGUE 99) in Beijing, China, June 8-12, 1999 (Eds. X.R. Wu and Z.G. Wang), Higher Education Press, U.K. p. 2597-2602. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur