CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge ergonomics – linking islands of knowledge to promote sustainable shipping

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Proceedings of the 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-27.
CPL Pubid: 162588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Arbetsvetenskap och ergonomi
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur