CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Nanofibers Synthesized from Electrospun Cellulose for Advanced Materials Applications

Olga Naboka (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Katia Rodriguez (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Farshad Toomadj (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Guillermo Toriz (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Materials Science Forum (0255-5476). Vol. 730-732 (2013), p. 903-908.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Carbon nanofibers, electrospun cellulose, alkaline regenerationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-26. Senast ändrad 2016-06-28.
CPL Pubid: 162586

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Materialkemi
Polymerkemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)