CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Task Allocation Towards Resource Allocation when Optimising Assembly Systems

Åsa Fasth (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Julien Provost (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Procedia CIRP - Elsevier (2212-8271). Vol. 3 (2012), p. 400-405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The article discusses the question; is it possible to reach route flexibility and system proactivity through resource allocation and task optimisation. In order to answer this, differences between three types of optimisation regarding task and resource allocation are discussed: Global Task and Resource optimisation, Task optimisation and local resource allocation, but with resource alternatives, Task optimisation and local resource allocation (optimisation), with prioritised resources, shown as a possible solution in this paper in order to increase the route flexibility and proactivity in the system planning. An example of the last approach will be shown using a logic language (SOP) with help of software tool called Sequence Planner (SP).

Nyckelord: Task allocation; Resource allocation; assembly systems ;Sequence planner; SOPDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 162578

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Programvaruteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur