CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of the rolling contact fatigue resistance of laser cladded twin-disc specimens: FE simulation of laser cladding, grinding and a twin-disc test

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Skyttebol (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Fatigue Vol. 27 (2005), 6, p. 702-714.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur