CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue evaluation of surface coated railway rails using shakedown theory, finite element calculations, and lab and field trials

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Francis Franklin ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Ajay Kapoor ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Fatigue Vol. 27 (2005), 6, p. 680-694.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 16256