CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear absorption spectra of ethidium and ethidium homodimer

Joanna Olesiak-Banska ; Piotr Hanczyc (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Katarzyna Matczyszyn ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Marek Samoc
Chemical Physics (0301-0104). Vol. 404 (2012), p. 33–35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The Z-scan technique was used to determine the spectral dependence of the nonlinear absorption in well-known DNA intercalators: ethidium bromide and its homodimer. It is found that the compounds show essentially the same features of their nonlinear absorption spectra with the magnitudes of the relevant cross sections scaling with molecular weight of chromophore compound.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-24. Senast ändrad 2014-04-07.
CPL Pubid: 162549

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik
Optisk fysik
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi
Kemisk fysik
Fysikalisk organisk kemi
Molekylär biofysik

Chalmers infrastruktur