CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-material rail development: field test results regarding rolling contact fatigue and squeal behaviour

Martin Hiensch ; Per-Olof Larsson ; Olof Nilsson ; Didier Levy ; Ajay Kapoor ; Francis Franklin ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Wear Vol. 258 (2005), 7-8, p. 964-972.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur