CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear mode growth of short surface-breaking RCF cracks

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Wear Vol. 258 (2005), 7-8, p. 955-963.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur