CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue crack growth in a welded rail under the influence of residual stresses

Anders Skyttebol (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Engineering Fracture Mechanics Vol. 72 (2005), 2, p. 271-285.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur