CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prevention of RCF damage in curved track through development of the INFRA-STAR two-material rail

Martin Hiensch ; Francis Franklin ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Gert-Jaap Weeda ; Ajay Kapoor ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 26 (2003), 10, p. 1007-1017.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur