CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The spiral arms of M51: physical properties of the gas

E. Schinnerer ; A. Weiss ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; N.Z. Scoville
Proceedings of the 4th Cologne-Bonn-Zermatt-Symposium "The Dense Interstellar Medium in Galaxies", Zermatt, September 2003 p. 117-120. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur