CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On propagation of short rolling contact fatigue cracks

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Bergkvist (Institutionen för tillämpad mekanik)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 26 (2003), 10, p. 969-983.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur