CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On propagation of short rolling contact fatigue cracks

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Bergkvist (Institutionen för tillämpad mekanik)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 26 (2003), 10, p. 969-983.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2012-02-17.
CPL Pubid: 16248