CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rolling contact fatigue analysis of railway rails including simulations of the rail manufacturing process and wheel-rail rolling-sliding contact loads

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Torbjörn Lindbäck
International Journal of Fatigue Vol. 25 (2003), 6, p. 547-558.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur