CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analyses of rolling contact fatigue crack initiation in railheads

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
IMechE, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit Vol. 215 (2001), F4, p. 243-259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 16245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur