CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cyclic ratchetting and failure of a pearlitic rail steel

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 23 (2000), 9, p. 747-758.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur