CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue life and crack closure in specimens subjected to variable amplitude loads under plane strain conditions

Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tomas Svensson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Thomas Gustafsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Engineering Fracture Mechanics Vol. 66 (2000), 6, p. 587-600.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur