CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rolling contact fatigue of rails-finite element modelling of residual stresses, strains and crack initiation

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Hans Bjarnehed ; Anders Johansson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
IMechE, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit Vol. 214 (2000), F1, p. 7-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur