CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of fatigue crack initiation for rolling contact fatigue

Jonas Ringsberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Marianne Loo-Morrey ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Ajay Kapoor ; John Beynon (Institutionen för hållfasthetslära)
International Journal of Fatigue Vol. 22 (2000), 3, p. 205-215.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur