CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New astronomy results from the Odin satellite

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Michael Olberg (Onsala Rymdobservatorium)
Proceedings of the 4th Cologne-Bonn-Zermatt-Symposium "The Dense Interstellar Medium in Galaxies", Zermatt, September 2003 p. 331-338. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur