CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bringing on-site identities into the boardroom: A self-reinforcing mechanism in construction

Martin Löwstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
28th Egos Colloquium, Helsinki, Sub-theme 21 Self-reinforcing processes in organizations (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Identity; Construction; Narratives; StrategyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-22. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 162388

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur