CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using positioning theory to understand construction of selfhood in strategy audits

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Martin Löwstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
28th Egos Colloquium, Helsinki, Sub-theme 05 Strategy-as-Practice (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Strategy-as-Practice; positioning theory; environmental audits; communication; managementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-22. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 162387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur