CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Proof System for Modeling Reasoning Processes in Propositional Logic

Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Bulletin of Symbolic Logic Vol. 12 (2006), 5, p. 347.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-08-22. Senast ändrad 2012-08-22.
CPL Pubid: 162384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Filosofi, etik och religion
Filosofi

Chalmers infrastruktur