CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On mechanical interaction between steel and coating in stressed and strained exposed locations

Jonas Ringsberg (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik) ; Anders Ulfvarson (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik)
Marine Structures Vol. 11 (1998), 6, p. 231-250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur