CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On mechanical interaction between steel and coating in welded structures

Jonas Ringsberg (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1997-11-07
Tid:
Lokal: