CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ventilation kräver samverkan mellan flera yrkesgrupper

Framkoppling för kontorslokaler

Mattias Gruber (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Britta Permats ; Jonas Berg
Fastighetsförvaltaren 2, p. 38-39. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Effektiv ventilation innebär rätt luftmängd med rätt kvalitet i rätt tid och på rätt plats. Det låter enkelt, men ställer krav på beställaren. Ventilationen har två huvuduppgifter: borttransport av föroreningar och borttransport av överskottsvärme. Hur man löser uppgiften beror på vad som är den dimensionerande lasten. I kontor är ofta borttransport av överskottsvärme den dominerande funktionen medan det i bostäder är hygienfunktionen som dominerar.

Nyckelord: Luftkvalitet, ventilation, inomhusklimat, energieffektiviseringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-20.
CPL Pubid: 162345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur