CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Telecommunications

Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi) ; Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Innovation and Intellectual Property Cases: Cases in Management, Economics, Law, and Technology p. 97-105. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-08-20.
CPL Pubid: 162328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur