CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RING TEST OF AN EMBRYO-LARVAL TOXICITY TEST WITH ZEBRAFISH (BRACHYDANIO-RERIO) USING CHROMIUM AND ZINC AS TOXICANTS

Göran Dave ; B Damgaard ; M Grande ; JE Martelin ; B Rosander (Matematiska institutionen) ; T Viktor
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY (0730-7268). Vol. 6 (1987), 1, p. 61-71 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Brachydanio, Danio, zebrafish, toxicity, embro, larvae, egg, Cr, Zn, ring test standardizationDenna post skapades 2012-08-20.
CPL Pubid: 162314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap (1954-2005)
Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur