CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

P/FDM Mediator for a Bioinformatics Database Federation

Graham J.L. Kemp (Institutionen för datavetenskap, Bioinformatik) ; Peter M.D. Gray
Bioinformatics: Managing Scientific Data p. 249-275. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Bioinformatik (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur