CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to express goals for construction projects

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Sven Fristedt (Institutionen för arkitektur)
Management of Construction: Research to Practice, 26 – 29 June 2012, Montreal, Canada p. pp. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-20. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 162227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur