CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DETERMINISTIC HOMOGENIZATION OF QUASILINEAR DAMPED HYPERBOLIC EQUATIONS

G Nguetseng ; H Nnang ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper)
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA (0252-9602). Vol. 31 (2011), 5, p. 1823-1850.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: homogenization, sigma-convergence, quasilinear, hyperbolicDenna post skapades 2012-08-17.
CPL Pubid: 162132

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur