CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Design in Population Kinetic Experiments by Set-Valued Methods

Peter Gennemark (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; A Danis ; J Nyberg ; AC Hooker ; W Tucker
AAPS JOURNAL (1550-7416). Vol. 13 (2011), 4, p. 495-507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: interval analysis, optimal experimental design, set-values methodsDenna post skapades 2012-08-17.
CPL Pubid: 162017

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur