CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A micro direct methanol fuel cell demonstrator

Konrad Wozniak (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; David Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Martin Bring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of the 14th Micromechanics Europe Workshop 2003, MME´03, Delft (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 16200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur