CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High resolution resonant double gate transistor

Anke Weinert (Institutionen för mikroelektronik) ; Gert Andersson
Sensors and Actuator Vol. A90 (2001), p. 20-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-04-25.
CPL Pubid: 16197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur