CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space-time models for moving fields with an application to significant wave height fields

Pierre Ailliot ; Anastassia Baxevani (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Anne Cuzol ; Valerie Monbet ; N Raillard
ENVIRONMETRICS (1180-4009). Vol. 22 (2011), 3, p. 354-369.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: space-time model, significant wave height, state-space modelsDenna post skapades 2012-08-17.
CPL Pubid: 161959

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur