CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algebraic Bethe ansatz for deformed Gaudin model

NC Antonio ; N Manojlovic ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS (0022-2488). Vol. 52 (2011), 10,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lie algebras, matrix algebraDenna post skapades 2012-08-16.
CPL Pubid: 161877

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur