CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective diversity gain of two parallel dipoles: measurements in reverberation chamber and optimization by varying the source impedance

Kent Rosengren (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Svenska Antenn Mät Selskapet (SAMS), Linköping (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 16184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur