CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivisering av materialförsörjning hos Volvo bussar Säffle - en studie av hur Lean Production kan förbättra materialleverans och presentation i en frontmodulscell

Christoffer Geijer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Thomas Nilsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jakob Lundberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Daniel Werner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jesper Johansson Wallén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mikael Lakso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
(2012)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-16. Senast ändrad 2014-04-03.
CPL Pubid: 161837

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation TEKX04-12-17