CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Generation of Millimeter- and Submillimeter-Waves

Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Stein Hollung (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik)
Tenth International Symposium on Space Terahertz Technology p. 48-57. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, InP


ISSTT 1999Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 16181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur