CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image compression in San Diego

Bildbehandling i San Diego

Erik Agrell (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen ; Extern)
SIMO-bulletinen [Invited] 2, p. 4-5. (1998)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: error-control, source-codingDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 16177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur