CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hemocompatibility of siRNA loaded dextran nanogels

B Naeye ; H Deschout ; Magnus Röding (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik ; SuMo Biomaterials) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; J Delanghe ; K Devreese ; J Demeester ; K Braeckmans ; SC De Smedt ; K Raemdonck
Biomaterials (0142-9612). Vol. 32 (2011), 34, p. 9120-9127.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: blood compatibility, haemocompatibility, blood, drug delivery, nanoparticle, gene therapyDenna post skapades 2012-08-16. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 161768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur