CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Replica symmetry of the minimum matching

Johan Wästlund (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annals of Mathematics (0003-486X). Vol. 175 (2012), 3, p. 1061-1091.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We establish the soundness of the replica symmetric ansatz introduced by M. Mezard and G. Parisi for the minimum matching problem in the pseudo-dimension d mean field model for d >= 1. The case d = 1 corresponds to the pi(2)/6-limit for the assignment problem proved by D. Aldous in 2001. We introduce a game-theoretical framework by which we establish the analogous limit also for d > 1.

Nyckelord: traveling-salesman problem, random assignment problem, local, weak-convergence, mean-field, zeta(2) limit, spin-glasses, asymptotics, equations, parisi, proofDenna post skapades 2012-08-16. Senast ändrad 2012-08-17.
CPL Pubid: 161762

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur