CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effects of operating conditions on SO3 formation during oxy-fuel and air-firing

Daniel Fleig (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
17th IFRF International Member Conference (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-15.
CPL Pubid: 161724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur