CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The ASEA Novatune Adaptive Control System

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Preprints of the NSF-STU Workshop on Adaptive Control, Lund, Sweden (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur