CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of road profiles using roughness indicators

Pär Johannesson ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-08-15. Senast ändrad 2013-09-23.
CPL Pubid: 161712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:11