CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences with Self-Tuning Control in the Process Industry

Gunnar Bengtsson ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proceedings of the 9th IFAC World Congress, Budapest (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur